Blog

26 augustus 2020

Ellen de Visser schreef kortgeleden een stuk in De Volkskrant getiteld ‘Onverklaarbaar moe na Corona’, waarin ze bespreekt dat een deel van de ex-Covid-patiënten maanden later nog altijd ernstige klachten heeft. Deze klachten lijken sterk op een onbegrepen aandoening, namelijk het chronischvermoeidheidssyndroom (CVS).

Uiteraard komt het onderzoek naar de langetermijngevolgen nu pas op gang, maar er wordt al gesproken van een ‘post-covidsyndroom’; patiënten bij wie lichamelijk niets meer aan de hand is (geen longproblemen, geen beschadigde hartspier, geen naweeën van een lange ic-opname) die zich toch extreem uitgeput voelen.

In Nederland is het met name de Nijmeegse emeritus hoogleraar Jos van der Meer die wijst op een aankomende ‘hausse’ van zeer vermoeide post-Covid-patiënten, zoals we dat eerder – in iets beperktere omvang – zagen bij Q-koorts, Lyme, de Veteranenziekte en Pfeiffer. Waar de klachten vandaan komen is voorlopig een raadsel, zo zegt hij.

De Amsterdamse hoogleraar virologie Menno de Jong volgt inmiddels 150 mensen met deze klachten, en de Maastrichtse revalidatie-hoogleraar Jeanine Verbunt werkt samen met huisartsen aan een risicoprofiel om te voorkomen dat ook deze groep patiënten met onbegrepen klachten terechtkomt in een vicieuze cirkel langs allerlei hulpverleners voordat ze erkent worden in hun lijden.

Van der Meer heeft goede hoop dat er via dit nieuwe onderzoek – waarbij voorlopig gedacht wordt in de richting van een auto-immuunziekte – meer licht geworpen kan worden op CVS als zodanig. In de tussentijd zullen de post-Covid-patiënten zo goed mogelijk begeleid moeten worden.

Zie voor eerdere blogposts s.v.p. de sociale media Facebook en Instagram en de professionele netwerksite LinkedIn. Verbinding leggen door respectievelijk ‘vrienden te worden’, ‘elkaar te volgen’ of ‘een connectie van elkaar te worden’ wordt zeker op prijs gesteld!