Inleiding

Kijken naar hoe iemand in zijn lijf zit is vaak de sleutel tot het aanpakken van pijn- en stressklachten.

Bij een dergelijke integrale benadering is er naast aandacht voor de lichamelijke klacht ook aandacht voor sociale en psychologische factoren. In jargon heet dat ‘niet volstaan met een uitsluitend somatische symptoom-gerichte aanpak’. Praktijk Mieke Stevens vindt een dergelijke integrale aanpak zeer belangrijk, omdat cliënten (juist met stressgerelateerde klachten) nog al eens tussen de ‘paramedische wal’ en het ‘medische schip’ vallen.

Beschrijvingen en ervaringen van mensen die te maken hebben met lichamelijk ‘onverklaarde’ en stressgerelateerde ongemakken, gaan vaak over processen waarvan de oorzaak niet makkelijk aanwijsbaar is. Medisch onderzoek levert in die gevallen vaak niets concreets op en doorgaans effectieve, goed helpende behandelmethoden hebben minder of geen resultaat.

Veel voorkomend zijn langer bestaande (chronische) pijnklachten zoals pijn in nek, schouders, rug, hoofd, gewrichten, spieren, maag of buik. Maar u kunt ook denken aan gevoelens van gejaagdheid, prikkelbaarheid, angst, hyperventilatie of overspannenheid. 

Kernwoorden van de werkwijze van Praktijk Mieke Stevens zijn ‘open’ en ‘interdisciplinair’. Er geldt niet één specifieke methode als uitgangspunt voor de behandeling. Cliënten worden de eerste keer uitgenodigd voor een oriënterend gesprek, waarin samen wordt besproken welke klachten er zijn. Het kan zijn dat er in eerste instantie toch (terug)verwezen wordt naar huisarts of specialist om medische indicaties nader te laten onderzoeken. Indien dat afgerond of niet noodzakelijk is, wordt in overleg een behandelaanpak besproken.