Over onbegrepen klachten

Inmiddels is er al meerdere jaren aandacht voor zogenaamde ‘onbegrepen of onverklaarde’ klachten. De terminologie is vaak LOK (Lichamelijk Onbegrepen Klachten) of SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten). Eveline Brandt schetste jaren geleden al heel treffend in dagblad Trouw een beeld van ‘onbegrepen ziekten’.

“‘Lichamelijk onverklaarbare aandoeningen’, ‘moeilijk objectiveerbare klachten’, ‘psychosomatische ziekten’, ‘somatisatie’ of ‘functionele klachten’. Onbegrepen ziekten vormen met elkaar één van de grootste problemen in de gezondheidszorg. Er is veel leed bij de patiënten, veel machteloosheid bij de artsen en veel onbegrip over en weer.”Lichamelijke klachten zijn lastig, maar wel nuttig omdat ze een signaalfunctie hebben. Bij fysieke oorzaken zijn ze vaak duidelijk te herleiden, bij ‘onbegrepen’ klachten is dat natuurlijk veel moeilijker. Het lijf is dan eigenlijk aan het waarschuwen, wat een aanleiding is om eens stil te staan bij de eigen situatie.Het leren bewust worden van het eigen lichaam kan hierbij helpen, het leren voelen wat het lijf te vertellen heeft. Als de overbelasting langer gaat duren, ontstaan gebreken, zowel op lichamelijk, cognitief als emotioneel gebied. Dit heeft natuurlijk directe gevolgen in het dagelijks leven.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor/onderzoek naar dit soort klachten geweest. Er zijn dan ook steeds nieuwe ontwikkelingen, die door Praktijk Mieke Stevens door middel van cursussen, congressen en opleidingen kritisch gevolgd worden.

Praktijk Mieke Stevens gaat al sinds 2000 uit van een integrale, persoonlijke en realistische benadering van de cliënt. Natuurlijk vereist het aandacht en energie om aan de slag te gaan met pijn, niet verwerkte emoties en stress, maar het levert wel een bijdrage tot verhoging van de leefkwaliteit.