Haptotherapie

Haptonomie betekent: de leer of de wetmatigheid van het voelen. “Hapsis” is Grieks voor “voelen” en “nomos” betekent “wet” of “leer”. De grondbeginselen van haptonomie vormen de basis voor de behandeling die de cliënten krijgen: haptotherapie. Een therapie die mensen bewust maakt van van hun gevoel, om zo nieuwe grenzen en krachten te herkennen en te verwoorden.

Het lichaam is de drager van het geheugen en het voertuig van de gevoelens. Dit is voor veel mensen een eye-opener. Door gebruik te maken van deze therapie kan het lichaam als het ware gaan spreken en kunnen gevoelens en indrukken naar boven komen. Anders dan bij de psychosomatische fysiotherapie, waarbij de cliënt zich bewust wordt van zijn eigen lijf, gaat het bij haptotherapie meer om contact, ontmoeting, relatie.

Bij deze therapie geeft de aanraking informatie over het gevoels- en geestelijk leven. Het geeft inzicht in het menselijk bestaan; over hoe we in het leven staan. Haptotherapie helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven, want door het laten ontstaan of versterken van een zo goed mogelijk gevoelsfundament (basisgevoel) van veiligheid, zelfvertrouwen en eigenheid ontdek je je eigen plaats in de wereld om je heen.Wanneer je vertrouwen hebt in het leven durf je beter je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden onder ogen te komen in relatie tot je leefwereld (relaties, gezin, familie, werk).