Geblokkeerde en/of achtergebleven persoonlijke ontwikkeling

Als iemand niet goed om kan gaan met zijn gevoel, kan dat de persoonlijke ontwikkeling blokkeren of doen achterblijven, waardoor iemand niet meer lekker in zijn vel zit. Dit heeft natuurlijk directe gevolgen in het dagelijks leven van de cliënt zelf en voor de sociale omgeving.

Er zijn veel mensen die zich geen raad weten met hun lichamelijke of geestelijke klachten. Problemen op dat gebied ontstaan vaak omdat we onze gevoelens niet kennen of moeite hebben om emoties te uiten. Mensen die bijvoorbeeld in het verleden iets mee hebben gemaakt en dat niet verwerkt hebben, krijgen hier vaak op latere leeftijd alsnog mee te maken in de vorm van vervelende klachten.

Dit geldt ook voor mensen die een verlies moeilijk kunnen verwerken of als er dingen fout gaan in de relationele sfeer.

In deze gevallen is er vaak sprake van patronen die zijn ontstaan om te kunnen overleven, maar die de groei of ontwikkeling belemmeren. Het voelen van deze patronen en het verwoorden hiervan laat een verwerkingsproces ontstaan, waarin iemand leert gevoelens een plaats te geven in zijn/haar leven.