Klachten na misbruik

Vaak wordt er gezegd dat er in ons land geen taboes meer bestaan. Toch zijn er nog verscheidene, en misbruik is er daar zeker één van. In de pers valt af en toe iets te lezen over bijvoorbeeld misbruik in de katholieke kerk of een grote zaak zoals we die van jaren geleden in België zagen, maar meestal gaat misbruik gepaard met de presentatie van onpersoonlijke grafieken en tabellen.

De echte verhalen achter misbruik horen we zelden of kunnen we alleen vernemen uit tijdschriftartikelen gebaseerd op anonieme ervaringen. Dat veel mensen er niet over willen praten is ook logisch, want het gaat vaak gepaard met gevoelens van schaamte en ook is het in onze samenleving niet zo gebruikelijk om “de vuile was buiten te hangen”. Bovendien is er vaak sprake (geweest) van intimidatie van het slachtoffer door de dader.

Misbruik bestaat in vele vormen, van huiselijk geweld gepleegd door zowel mannen als vrouwen, seksueel misbruik binnen of buiten een relatie of loverboy-problematiek tot kinderen die door familie of bekenden (seksueel) uitgebuit worden. Er zijn ook andere slachtoffers van misbruik denkbaar, namelijk mensen die onmachtig waren om misbruik bij anderen te voorkomen. In alle gevallen laat het grote (emotionele) littekens achter en duurt het soms jaren voordat klachten zich manifesteren. Onder het motto “je moet toch verder” proberen mensen traumatische ervaringen immers weg te drukken.

Om beschadigingen die zijn ontstaan onder ogen te kunnen komen en hanteerbaar te maken, is het van groot belang om het vertrouwen in het eigen handelen en het eigen lichaam terug te vinden/winnen, zonder dat er gevoelens van schaamte of schuld bij het slachtoffer blijven opspelen die het dagelijks functioneren verstoren. Een lichaamsgerichte benadering als haptotherapie kan ondersteunend werken tijdens of na behandeling door een psycholoog.