Fybromyalgie

Dit is een aandoening met chronische pijn rond de gewrichten, bij peesaanhechtingen en in spieren. De precieze oorzaak is niet bekend, en daarmee is het een somatisch onvoldoende verklaarde klacht. Het zenuwstelsel is overprikkeld (sensitisatie), waardoor zware pijnbeleving en vermoeidheid ontstaan, resulterend in een vicieuze cirkel.

Gedreven, plichtsgetrouwe en/of perfectionistische mensen lopen een grotere kans fybromyalgie te ontwikkelen. Bij een langdurige overbelasting van het systeem en grensoverschrijding van de eigen krachten kan een hevige combinatie van pijnen door het hele lijf ontstaan.

Mensen die zich hiermee bij de huisarts melden komen vaak in een traject van verwijzing op verwijzing, van fysiotherapeut naar neuroloog en van internist naar reumatoloog. Het is echter een serieuze aandoening waarvoor nauwelijks een standaard behandeltraject bestaat, terwijl de pijnklachten doorgaan of zelfs verergeren door deze extra stress.

Wat te doen? Gebleken is dat een multidisciplinaire of gecombineerde aanpak het beste werkt. Mobilisering van het lichaam, bewegingsoptimalisatie en het ontdekken/erkennen van ‘gezonde grenzen’ leveren doorgaans acceptatie, stabilisatie en pijnvermindering op. Een onbegrepen en frustrerende vicieuze cirkel verandert zo in een nieuw perspectief.