Vermoeidheidssyndroom

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) bestaat uit ernstige vermoeidheid met vage spierpijnen, geheugen- en concentratiemoeilijkheden en slaap-en stemmingsstoornissen. Onderzoek wijst steeds meer in de richting van chronische overbelasting als oorzaak van CVS.

Veel mensen met deze klachten hebben de neiging om, zodra het weer even wat beter gaat, er flink tegenaan te gaan om de opgelopen achterstand weer in te halen. Het effect is meestal dat ze opnieuw overbelast raken, wat de klachten weer doet verergeren. Op deze manier ontstaan er alleen slechte ervaringen, met frustratie, angst en twijfel als gevolg. Van belang is lichaamssignalen te leren herkennen en om uw grenzen te leren voelen.

Het is zeer zinvol om inzicht te krijgen in de achterliggende beweegredenen van handelingspatronen. Ook het opbouwen van conditie vormt een onderdeel van de behandeling.