Werkgerelateerde klachten

De huidige (diensten-)maatschappij zorgt voor een dynamische samenleving die enerzijds veel uitdagingen biedt, maar die anderzijds bij mensen grote stress en een gevoelde druk tot aanpassing teweeg kunnen brengen. Heel veel mensen herkennen het: ‘vastlopen op je werk’. Er kunnen heel veel oorzaken zijn: direct gerelateerd aan de te verrichten/verrichte arbeid, spanningen op de werkvloer of problemen die in de eigen situatie spelen. Of nog vaker: een (ingewikkelde) combinatie van deze zaken. Het effect en traject zijn echter meestal hetzelfde: ziek melden, naar de huisarts en ARBO-arts, proberen weer beter te worden en langzaam weer te reïntegreren.

Maar heel vaak gaat het helemaal niet zo makkelijk. Soms worden mensen snel opnieuw ziek en gaan dan weer door diezelfde molen. De werkgever is natuurlijk niet blij om de werknemer zo lang te moeten missen en ook de ARBO-arts begint zich zorgen te maken. Daarbij wordt de ziekteduur langer, het dossier wordt dikker, de huisarts wordt nogmaals bezocht, er komen spanningen en schuldgevoel van het niet kunnen werken, de klachten nemen zo mogelijk verder toe, de terugkeer wordt moeilijker en zo gaat dat steeds verder. U krijgt het stempel stress, overwerkt, oververmoeid of zelfs burn out. Wat nu?

Niet iedere werkgever is perfect en ook niet iedere werknemer is dat. Soms loopt de communicatie makkelijker dan in andere gevallen. Het is echter geen schande om soms even of voor langere tijd niet te kunnen functioneren. Het is belangrijk om samen met de huisarts of eventueel een specialist, in samenspraak met de bedrijfsarts, goed te kijken naar de oorzaken.

Vaak blijkt een situatie complexer dan eerst werd gedacht, omdat het lijf als systeem heeft ingegrepen omdat de druk te hoog werd. Maar wat probeert dat systeem te vertellen en hoe daarmee om te gaan? Praktijk Mieke Stevens kan u helpen deze vraag te beantwoorden.