Voor verwijzers

Naast eigen aanmelding door cliënten kunnen huisartsen / praktijkondersteuners, specialisten, bedrijfsartsen en collega-therapeuten doorverwijzen naar Praktijk Mieke Stevens.

De aanpak kan ondersteunend zijn voor de behandelingen van andere zorgaanbieders als er bepaalde psychopathologie speelt zoals stemmings- of angststoornissen, somatoforme stoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen.

Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar:

  • Mensen met een disbalans tussen belasting en belastbaarheid door verschillende oorzaken die vermoeidheids- en stressklachten kan veroorzaken en uiteindelijk kan leiden tot bijvoorbeeld overspannenheid en burn out
  • Mensen die de signalen van hun lijf niet meer ervaren of ze niet weten te duiden, ze negeren of er angst voor hebben, wat (extra) klachten kan geven of herstelbelemmerend kan werken, hetzij hun gevoelens onderdrukken of daar juist angst voor hebben
  • Mensen met klachten waarbij disfunctionele opvattingen over ziekte en/of ziektegedragingen en emoties rondom de aandoening herstelbelemmerend werken. Hierbij kan er sprake zijn van blokkerende persoonskenmerken als lage persoonlijke effectiviteitsverwachting, externe beheersoriëntatie, pessimisme, neuroticisme, onvoldoende zelfregulatie of verminderd copingspotentieel

Toegepaste interventies:

  • Voorlichting/psycho-educatie
  • Gedragsmatige interventies
  • Lichaamsbewustwording
  • Haptotherapie
  • Graded activity en andere oefentherapieën
  • Specifieke communicatieve vaardigheden
  • Ademhalings- en ontspanningsmethodieken

Voor intercollegiaal overleg, het stellen van aanvullende sevicevragen of het (mede-) aanmelden van een cliënt kunt u telefonisch contact opnemen of gebruik maken van het contactformulier.

De praktijk is gecontracteerd door alle ziektekostenverzekeraars en aangesloten bij de relevante brancheverenigingen, te weten KNGF, NFP, VVH en NOLK.